Skocz do treści

Każdy Rodzic Może Zostać Terapeutą Swojego Dziecka
<  WRÓĆ
Tu jesteś: Oferta > Diagnoza Kliniczna

DIAGNOZA KLINICZNA

Badanie dziecka przeprowadzone w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10/DSM IV-V przez zespół diagnostyczny - lekarza psychiatrę, psychologa, pedagoga specjalnego - w celu stwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu (całościowe zaburzenia rozwojowe) zakończone opinią diagnostyczną opisująca objawy występujące u badanego dziecka, rodzaj autyzmu i stopień jego głębokości

 

Organizacja:

  • obserwacja kliniczna dziecka w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10/DSM IV-V oraz
    Skalę Oceny Autyzmu Dziecięcego CARS
  • pogłębiony wywiad z rodzicami dotyczący dotychczasowego przebiegu rozwoju i leczenia dziecka, obserwowanych problemów w jego funkcjonowaniu, aktualnego poziomu funkcjonowania, kwestionariusz sensomotoryczny
  • badanie lekarskie - obserwacja psychiatryczna
  • spotkanie kliniczne zespołu diagnostycznego; analiza dostarczonej przez rodziców dokumentacji (medycznej, psychologiczno-pedagogicznej, orzeczniczej, materiałów video itp.)
  • przekaz opinii diagnostycznej i zaleceń do dalszego postępowania

Czas trwania: obserwacja dziecka - 90 min., wywiad z rodzicami - 90 min., badanie lekarskie – 60 min., spotkanie zespołu - 120 min., przekazanie diagnozy - 60 min.

 

Koszt: 1250

<  CENNIK