Skocz do treści

Każdy Rodzic Może Zostać Terapeutą Swojego Dziecka
<  WRÓĆ

DOMOWY PROGRAM TERAPEUTYCZNY

Sporządzony w oparciu o Profil Psychoedukacyjny dziecka (PEP-R E.Schoplera) zbiór priorytetów i zindywidualizowanych zasad postępowania - strategie postępowania (sposoby komunikowania się, uspołecznienie, stymulacja sensoryczna, samoobsługa, samodzielność - plan aktywności, gotowość do pracy, zasady organizacji sytuacji zadaniowej, system motywacji, techniki uczenia) oraz miesięczne zestawy ćwiczeń edukacyjnych stymulujących rozwój w poszczególnych sferach, do realizacji w domu.

 

Organizacja:

  • diagnoza funkcjonalna - badanie dziecka przy pomocy Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) E.Schoplera
  • przekazanie raportu z badania oraz programu domowego (pilotaż - zasady organizacji i strategie postępowania; zestaw ćwiczeń – zabawy rozwojowe dotyczące kluczowych sfer rozwoju)
  • comiesięczne konsultacje - omawianie programu, aktualizowanie zaleceń (strategii postępowania), przekazywanie nowego zestawu ćwiczeń; co trzy miesiące spotkanie z dzieckiem - obserwacja aktywności swobodnej oraz kierowanej a także superwizja pracy terapeutycznej rodziców
  • powtórna diagnoza po upływie roku w celu kontroli dynamiki rozwoju dziecka

Czas trwania: badanie dziecka – dwa spotkania po 90 min., przekazanie raportu z badania oraz programu - 120 min., comiesięczne konsultacje programowe - 120 min.


Koszt: diagnoza funkcjonalna – 650 zł, comiesięczne konsultacje programowe – 300 zł, re-diagnoza – 500

<  CENNIK