Skocz do treści

Każdy Rodzic Może Zostać Terapeutą Swojego Dziecka
<  WRÓĆ

KONSULTACJE PROBLEMOWE

Porada dotycząca zasadniczych informacji o naturze problemów dziecka wraz z zaleceniami dotyczącymi opieki/strategii postępowania z dzieckiem (tzw. interwencje terapeutyczne - zaburzenia zachowania, zaburzenia sensoryczne, trening czystości, porozumiewanie się/system komunikacji, trening umiejętności społecznych, teoria umysłu, itp.)


Organizacja
:

  • wywiad z rodzicami, kwestionariusz kierunkowy
  • obserwacja swobodnej i kierowanej aktywności dziecka
  • analiza dostarczonej przez rodziców dokumentacji (medycznej, psychologiczno-pedagogicznej, itp.)
  • rozmowa podsumowująca wraz z przekazaniem zaleceń dotyczących zgłoszonych problemów

Czas trwania: wywiad z rodzicami – 30min., obserwacja dziecka – 60 min., przekazanie zaleceń – 30 min

Koszt: 350 zł

<  CENNIK