Skocz do treści

Każdy Rodzic Może Zostać Terapeutą Swojego Dziecka

O NAS

Pracownia działa od 1 kwietnia 2005 roku.


Prowadzona jest przez terapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi autystycznymi oraz dziećmi o podobnych zaburzeniach rozwojowych.

 

W swoich działaniach stosuje procedury i standardy uznawane przez krajowe organizacje działające na rzecz osób z autyzmem.

 

Pracownia przeprowadza diagnozę kliniczną, tworzy programy terapeutyczne realizowane przez rodziców oparte o ocenę poziomu rozwoju dziecka – diagnozę funkcjonalną, prowadzi konsultacje problemowe, organizuje indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, terapię środowiskową oraz szkolenia dla rodziców.

<  ZESPÓŁ